Shooting

Shooting @Mrudang

Shooting at Mrudang Recording Studio 🎬 Movie : #shodh Performers : sinhali vela , Maulik patel, Rahul raval,Yash shah